Graviravimo staklių testavimas

Tai štai savadarbių graviravimo- frezavimo staklių testavimas. Graviruojama buvo nefiksuoto jungiklio konverteris į fiksuota signalą išėjime plokštė. Matomas prispaudimo varžtas yra M6. Arba kitaip tariant, graviruojama PCB yra nedidelė, komponentų dydžiai: rezistoriai, kondensatoriai 0805 standarto. Testuojamas parametras- graviravimo gylis. Graviravimo įrankio smaigalio plotis 0,18mm +-. Žinoma, video nebus matyti, tai pat, sėkmingai išgraviruota schema su qfn20 standarto mikroschema (attiny25).
Video:


Na ir keletas testinių rezultatų:Antrą kartą nekomentuosiu tų pačių nuotraukų, kadangi jas apkomentavau facebook puslapyje nuotraukų komentarai

LED posūkių tarpinis progamos variantas

Tobulinant  LED posūkių programą pamaniau būtų neblogai išsisaugoti tarpinį variantą. Tarpiniu variantu vadinu todėl, jog dabar programoje prikūriau įvairių funkcijų LED šviesos diodų uždegimui (dar mąstau apie kelias papildomas), o pačių posūkių valdymo funkcijos kaip dar ir neparašiau, na bet jau su turimomis funkcijomis tai nebus padaryti sunku. O kol kas pati programa:


Programos kodas:
/*
* WS2812B.c
*
* Created: 2017.09.30 17:25:58
* Author : Saulius Stasys
*/

// laiko intervalų nustatymai
#define F_CPU 8000000

#define LED 10 //LED skaičius

#define T0 0.35// laiko intervalas 1
#define T1 0.9//laiko0 intervalas 2

#define slide 30 // laiko intervalas šliaužimui

//išeinantys signalai
#define OUTPORT PORTB //LED valdymo portas
#define OUTDR DDRB

#define OUTDDR PB3 //Kairės pusės LED valdymo kontaktas
#define OUTDDR1 PB4 //Dešinės pusės LED valdymo kontaktas

//Įeinantys signalai
#define INDDR DDRB //Valdymo registras
#define INPIN PINB

#define INLIDDR DDB0 //Ilgų kontaktas
#define INLDDR DDB1 //Kairio posūkio kontaktas
#define INRDDR DDB2 //Dešinio posūkio

#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>

//signalų generavimo funkcija
void rgb(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t as )
{
//zalia spalva
//8bit
uint8_t ch;
for (uint8_t h=0;h<3;h++) { if(h==0) ch=z; if(h==1) ch=r; if(h==2) ch=m; //8bit if (ch-128>0)
{
ch-=128;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//7bit
if((ch-64<128)&&(ch>63))
{
ch-=64;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//6bit
if((ch-32<64)&&(ch>31))
{
ch-=32;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//5bit
if((ch-16<32)&&(ch>15))
{
ch-=16;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//4bit
if((ch-8<16)&&(ch>7))
{
ch-=8;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//3bit
if((ch-4<8)&&(ch>3))
{
ch-=4;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//2bit
if((ch-2<4)&&(ch>1))
{
ch-=2;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//1bit
if(ch==1)
{
ch-=1;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}
}

}

void fixrgb(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t sk, uint8_t as)
{
for (uint8_t i=0;i<sk;i++)rgb(r,z,m,as);
_delay_us(200);
}

void fromto(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t sk, uint8_t sk2, uint8_t as)
{
for (uint8_t i=0;i<sk;i++)rgb(0,0,0,as);
for (uint8_t i=sk;i<sk2;i++)rgb(r,z,m,as);
_delay_us(50);
}

void snake(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t sk, uint8_t as)
{
for (uint8_t i=0;i<sk;i++)
{
for (uint8_t o=0;o<i;o++)rgb(r,z,m,as); _delay_ms(slide); } } void revsnake(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t r1,uint8_t z1, uint8_t m1, uint8_t sk, uint8_t as) { for (uint8_t i=sk;i>0;i–)
{
for (uint8_t o=0;o<i;o++)rgb(r,z,m,as);
for (uint8_t o=0;o<sk-i;o++)rgb(r1,z1,m1,as);
_delay_ms(slide);
}
}

 

void slidebar(uint8_t r,uint8_t z, uint8_t m, uint8_t r1,uint8_t z1, uint8_t m1, uint8_t sk2, uint8_t sk, uint8_t as)
{
for (uint8_t i=0;i<sk;i++)
{
if (i<sk2)for (uint8_t o=0;o<i;o++)rgb(r,z,m,as);
else
{
for (uint8_t o=0;o<i-sk2;o++)rgb(r1,z1,m1,as);
for (uint8_t o=i-sk2;o<i;o++)rgb(r,z,m,as);
}
_delay_ms(slide);
}
for (uint8_t i=sk-sk2;i<sk;i++)
{
for (uint8_t o=0;o<i;o++)rgb(r1,z1,m1,as);
_delay_ms(slide);
}

}

int main(void)
{
_delay_ms(200);
if(INDDR==OUTDR)INDDR=0<<INLIDDR|0<<INLDDR|0<<INRDDR|1<<OUTDDR|1<<OUTDDR1;
else
{
INDDR=0<<INLIDDR|0<<INLDDR|0<<INRDDR;
OUTDR=1<<OUTDDR|1<<OUTDDR1;
}

uint8_t a=0,b=0,c=0,k=0,p=0,kr=0;

p=eeprom_read_byte(0);

while (1)
{

/*
fromto(1,0,0,40,50,OUTDDR);
//_delay_ms(100);
fromto(0,1,0,0,40,OUTDDR);
//_delay_ms(100);*/
/*
fromto(1,0,0,0,3,OUTDDR);
_delay_ms(100);*/

//fromto(0,1,0,0,60,OUTDDR);
//slidebar(0,0,1,1,0,0,50,60,OUTDDR);

snake(25,9,0,10,OUTDDR);
revsnake(25,9,0,25,14,6,10,OUTDDR);

}

}


LED posūkių schemos ir PCB projektavimas

Taigi,  kol esu užsidegęs šiuo projektu jis sparčiai stumiasi į priekį. Šiandien (2017-10-04), pasibraižiau numanomą schemą LED valdymui.

Šioje schemoje pagrindinis komponentas yra Attiny25 QFN korpuse (4x4mm) – šio mikrovaldiklio litavimas bus dar vienas iššūkis. Attiny 25 valdymo signalus gaus iš ilgųjų šviesų, abiejų pusių posūkių. Kadangi valdymo signalai galimai gali tūrėti trukdžių, o taip pat jų įtampa yra kur kas aukštesnė negu 5V, be to dar ir kinta nuo 12 iki 14.5V (grubiai tariant), todėl šie signalai bus perduodami be tiesioginio ryšio mikrovaldikliui panaudojant PC817 optoporas. Taip pat, kadangi mikrovaldiklis bus prilituotas prie PCB jam papildomai schemoje suprojektavau ir programavimo jungtį.

Schema bus maitinama per rėlę, kurią valdys gabaritinės šviesos.  Įtampą lygins LM338 5A įtampos stabilizatorius su keliais kondensatoriais prišais ir už jo. Kadangi schema dar tik teorinė ir neišbandyta realiomis sąlygomis, ateityje ji gali kiek keistis.

Jungtys kairėje iš viršaus į apačia: maitinimo, gabaritų, ir bendra ilgųjų su posūkiais.

Jungtis per vidurį skirta mikrovaldiklio programavimui.

Jungtys dešinėje: LED juostų valdymo jungtys.

Taip pat 3D ir PCB vaizdai:

Numanomi PCB matmenys 50x45mm

 

Automobilio posūkiai

Kažkada kilo įdėja pagaminti LED posūkius, kurie ne mirksėtų, o bėgtų eilute. Tuomet parašiau šiokią tokią programą ir viską pamiršau. Na ir visai neseniai prisiminiau visą šį reikalą ir pamaniau, jog būtų neblogai jį pabaigti. Pačioje pradžioje mąsčiau jog LED valdiklio širdis bus ATTINY2313 mikrovaldiklis, tačiau kiek patobulinęs programą pastebėjau, jog viskam pakaks Attiny25, žinoma, jei ateityje dar tobulinsiu šio mikrovaldiklio nepakaks dėl išvadų trūkumo.Siekis yra pagaminti LED posūkius valdomus per bluetooth sąsają. Na o kol kas senas pirmosios programos rezultatas (deje programos kodo nebėra, jis jau perdarytas 100 kartų :D)

Na, o kadangi šiame video pats rašiau subtitrus, tai klaidų gali pasitaikyti (Man su kalbomis niekad nesisekė).
Kur baigiau, tiesa po šiokio tokio patobulinimo net jau pagaminau pcb ir jai dėžutę. Taip pat naujieji posūkiai buvo ištobulinti ant automobilio- pastebėtos klaidos, bugai ir visokie kitokie error. Kitaip tariant po Alfa testavimo nusiųstas tolimiasniam tobulinimui ir galbūt sulaukęs Beta testavimo veiks nepriekaištingai.
Kol kas čia „Alfa“ programa (tobulintina, be bluetooth sąsajos) Led posūkiai turi 2 rėžimus perjungiamus ilgosiomis šviesomis- smulkiau programos komentaruose.


Programa
/*
* WS2812B.c
*
* Created: 2017.09.30 17:25:58
* Author : Saulius Stasys
*/

// laiko intervalų nustatymai
#define F_CPU 8000000

#define LED 60 //LED skaičius

#define T0 0.35// laiko intervalas 1
#define T1 0.9//laiko0 intervalas 2
#define slide 5 // laiko intervalas šliaužimui

//išeinantys signalai
#define OUTPORT PORTB //LED valdymo portas
#define OUTDR DDRB

#define OUTDDR PB3 //Kairės pusės LED valdymo kontaktas
#define OUTDDR1 PB4 //Dešinės pusės LED valdymo kontaktas

//Įeinantys signalai
#define INDDR DDRB //Valdymo registras
#define INPIN PINB

#define INLIDDR DDB0 //Ilgų kontaktas
#define INLDDR DDB1 //Kairio posūkio kontaktas
#define INRDDR DDB2 //Dešinio posūkio

#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>

//signalų generavimo funkcija
void grb(uint8_t z,uint8_t r, uint8_t m,uint8_t as )
{
//zalia spalva
//8bit
uint8_t ch;

for (uint8_t h=0;h<3;h++) { if(h==0) ch=z; if(h==1) ch=r; if(h==2) ch=m; //8bit if (ch-128>=0)
{
ch-=128;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//7bit
if((ch-64<128)&&(ch>63))
{
ch-=64;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//6bit
if((ch-32<64)&&(ch>31))
{
ch-=32;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//5bit
if((ch-16<32)&&(ch>15))
{
ch-=16;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//4bit
if((ch-8<16)&&(ch>7))
{
ch-=8;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//3bit
if((ch-4<8)&&(ch>3))
{
ch-=4;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//2bit
if((ch-2<4)&&(ch>1))
{
ch-=2;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}

//1bit
if(ch==1)
{
ch-=1;
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T1);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T0);
}
else
{
OUTPORT=1<<as;
_delay_us(T0);
OUTPORT=0<<as;
_delay_us(T1);
}
}

}

int main(void)
{
if(INDDR==OUTDR)INDDR=0<<INLIDDR|0<<INLDDR|0<<INRDDR|1<<OUTDDR|1<<OUTDDR1;
else
{
INDDR=0<<INLIDDR|0<<INLDDR|0<<INRDDR;
OUTDR=1<<OUTDDR|1<<OUTDDR1;
}

uint8_t a=0,b=0,c=0,k=0,p=0,kr=0;

p=eeprom_read_byte(0);

while (1)
{

////////////////////////////////////////////////////LED posūkių įjungimas ir išjungimas//////////////////////////////////
_delay_ms(30);
if(INPIN&(1<<INLIDDR))// ilgų šviesų tikrinimas
{
k++;
if(k<255) //sumirksėtri per 7.65s (30ms*255)
{
if(c==0)a++; //tikriname ar buvo jungiklis išjungtas
}
else k=254;
c=1;
}
else c=0; // ilgų šviesų jungiklio išjungimas

if (a==3) // reikšmės tikrinimas eeprom atmintyje
{
if(p==0)eeprom_write_byte(0,1); // keičiam reikšmes
else eeprom_write_byte(0,0);
}

/////////////////////////////////////////////////////////REGITRINIS variantas- kuomet LED posūkiai išjungti (paprastas gabaritas)///////////////////////
if(p==0) // išjungta (regitrinis variantas)
{
/////////////////////////////////////////////////////////////PABAIGTI SU LED define!/////////////////////////////////////////

for(uint8_t o=0;o<45;o++)grb(0,0,0,OUTDDR);
for(uint8_t o=45;o<60;o++)grb(147,255,63,OUTDDR);
for(uint8_t o=0;o<45;o++)grb(0,0,0,OUTDDR1);
for(uint8_t o=45;o<60;o++)grb(147,255,63,OUTDDR1);

}

/////////////////////////////////////////////////////////LED posūkiai su gabaritu
else // įjungta (viskas veika)
{

/////////////////////////////////mirksejimas//////////////////////////////////neveikia prigesimas mirksint vienai lempai
if(INPIN&(1<<INLDDR))
{
if(INPIN&(1<<INRDDR))kr=3;
else kr=1;
}

else
{
if(INPIN&(1<<INRDDR))kr=2;
else kr=0;
}

if(INPIN&(1<<INLDDR)||INPIN&(1<<INRDDR))
{
b=0;
for (uint8_t i=0;i<LED;i++)
{
if(kr==1)for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(90,255,0,OUTDDR);
if(kr==2)for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(90,255,0,OUTDDR1);
if(kr==3||kr==0)
{
for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(90,255,0,OUTDDR);
for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(90,255,0,OUTDDR1);
}
_delay_ms(slide); //tarpams vinguriavimo greičiui
}
}

// kai posūkis užgęsta
else
{
b++;
if(b==5) //patikrinam kiek laiko užgesęs posūkis
{
// jei 5 ciklus paryškinam gabaritus
b=b-1;

for(uint8_t o=0;o<LED-1;o++)grb(197,255,143,OUTDDR);
for(uint8_t o=0;o<LED-1;o++)grb(197,255,143,OUTDDR1);
_delay_ms(slide);

}
// jei užgęses posūkis laikome prigesintus gabaritus
else
{
for (uint8_t i=0;i<LED;i++)
{
//

if(kr==1)for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(49,63,35,OUTDDR);
if(kr==2)for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(49,63,35,OUTDDR1);
if(kr==3||kr==0)
{
for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(49,63,35,OUTDDR);
for(uint8_t o=0;o<i;o++) grb(49,63,35,OUTDDR1);
}
_delay_ms(slide);
}
}
}

}

}

}


 

Amžinosios CNC staklės

Taip, taip, tai tos pačios CNC staklės, kurias vis kas kažkiek laiko perdarau, nes tai vienas, tai kitas „kabliukas“ išlenda į paviršių. Šį kart užkliuvo neišnaudojamas stalviršio paviršiaus plotas, įvairūs netolygumai.
Iš esmės sugalvojau pakeisti pačių staklių konstrukciją, taip, jog judėtų stalas Y kryptimi, o X ašis judėtų kaip ir ankščiau. Papraščiausias pavizdys: frezavimo stalas , na arba 3D spausdintuvas.

Be to visas stakles sumažinsiu perpus, po gal ir daugiau. Numanomas stalviršio dydis turėtų būti apie 220x300mm Z ašies eiga- 120mm. Dauguma ankstesnių plastikinių dalių pakeis atspausdintos dalys, nes jos kur kas tikslesnės, lengviau pagaminamos ir t.t.

Taip pat sukamuosius optinius enkoderius pakeisiu į otinius linijinius, kadangi jų pagalba bus įmanoma nustatyti realią ašies pastūmą, ko neįmanoma padaryti su ankstesniais enkoderiais ( pvz.: jei kleba sriegis arba veržlė- yra laisvumas). Su senaisias tebuvo įmanoma nustatyti pametamus žingsnius ir juos kompensuoti.

Taigi šiuo metu jau suprojektavau kelias dalis, tai Y ašies varikliuko bei guolių laikiklius:

Taip pat ir kur kas sudėtingiasnė dalis- tai Z ašies gabenimo X ašimi laikiklis ( kogero tikslingiausias pavadinimas):

Kol kas STL failų nedėsiu, kol nepabaigiau projektuoti visų dalių.
Viena svarbiausių pastabų yra ta, jog visas skyles projektuoju 0.2mm didesnes, kadangi atspausdinus jos būtent tiek būna mažesnės, negu brėžiniuose (čia galioja tik skylėms)

Posūkių rėlytė

Vakar man paskambino buvęs grupiokas Darius ir pasakė, jog jam reiktų kažkokio „prietaisėlio“, jog šis galėtų atlikti posūkių rėlės funkcijas. Jam iškilusi problema buvo, jog įdėjus LED šviesos diodus jie mirksi per dideliu dažniu. Žinoma pats papraščiausias variantas ką daro daugelis- tai didelės galios rezistoriaus uždėjimas – man toks variantas asmeniškai nepatinka, kadangi rezistorius turės „sugert“ srovę, dėl kurios jis kais, tuom noriu pasakyti- kam dėti LED šviesos diodus, jei nieko iš to nesutaupysi. Taip pat tokiu atveju perdegus šviesos diodui relė tankaiau mirksėti nepradės, kadangi lemputės varžą „įmituos“ tas pats rezistorius, dėl savo lygiagretaus pajungimo. Tad priėjau išvados, jog papraščiaus bus pagaminti signalų generatorių su LM555, kurio signalą stiprintų P kanalo mosfet tranzistorius.

Schema:

Panaudoti elektronikos komponentai:
1. LM555,
2. 56 kilo omų rezistorius,
3. 270 kilo omų rezistorius,
4. 33 kilo omų rezistorius,
5. 2.2 mikro faradų kondensatorius
6. IRF9530 P kanalo lauko tranzistorius.

Pagal tranzistoriaus charakteristikas jis puikiai tinkamas 4x21W lemputėms, kadangi jo galia siekia 88W.

Štai kaip atrodo sulituota plokštė (gamint PCB nebuvo laiko, nes visą šitą rėlyte reikia pagaminti iki šeštadienio (2017-08-04)

Taip, pat šiai rėlytei suprojektavau korpusą:

Ir kaip visada trumpas video:

Žinoma, ši rėlė taip pat turi trūkumą, jog nėra, jokios diagnostikos, bet, kadangi Darius sakė daryti kuo papraščiau, taip ir padariau, nors galėjau ir šiam reikalui panaudoti tokį „išmanųjį“ tranzistorių, kurie naudojami automobilių šviesų valdymo blokuose na tarkime Infineon BTS742.

.STL rėlės korpusas

Tiesa, nepaminėjau svarbiausio dalyko, jog ši rėlė skirta Yamaha TDM850 motociklui.

Pirmas spausdinimas juodu ABS plastiku

Kadangi jau pabaigiau senąją ritę su natūralios spalvos ABS plastiku, tad pradėjau, naują, tačiau ši juodos spalvos. O pirmasis gaminys iš šio plastiko yra kamštis, kurį esu aprašęs šiame įraše.

Na jau kaip šis kamštis buvo paskutinis iš pasižaidimų arba kitaip tariant apšilimas baigtas, tad jau pats metas bus imtis rimtesnių projektėlių.

Dar vienas kamštis

Na, kad jau pradėjau gaminti kamščius- štai dar vienas. Šis kamštis bus skirtas irgi traktoriui, tačiau kitam, tai Belarus 820 2008m. Kamštis čia kitoks, jis yra užsukamas ant vamzdžio („garlavynos“), o ne įsukamas į vidų. Taip pat, bent šio kamščio sriegis buvo standartinis M56x4.
Suprojektavau du alsuoklius , kurie nukreipti žemyn, tam, jog kiek įmanoma sumažintų nešvarumų patekimą į baką. Taip pat šis kamštis turės grandinėlės kabliuką, kuris leis užmiršųs prisukti kamštį, jo nepamesti. Kabliuką, o tikslingiau būtų sakyti kilpelę, laikys iš apačios dviem varžtais prisukama plokštelė.

Matmenys:

Sriegis: M56x4, aukštis 12mm, sriegio pradžia 4mm nuo apačios.
Tarpinės plotis: 39.5mm, storis: 1.5mm. vidinis diametras 22.5mm, išorinis 39.5mm.
Alsuoklio skylių diametras 3mm.

Fusion360 suprojektuotas vaizdas:

.STL Belarus 820 kamstis

Lentynėlių laikikliai

Iš esmės šiuos laiklius gaminau dėl 2 priežaščių:
1. Stiklinėms lentynėlėms jų reikėjo,
2. Vis dar praktikuojuosi su Fusion360 3D kūrimo programa.

Laikiklio pavizdys Fusion360 programoje:

Tagi vėl kiek duomenų:
1. Lentynėlės storis 6mm.
2. Laikiklio aukštis 50mm.
3. Plotis 40mm.
4 Gylis 50mm.

Spausdinau iš ntūralios spalvos ABS (spalva primena kreminę ar dramblio kaulą). Sluoksnio aukštis 0.3mm, užpildas 5%, kraštus sudaro 5 sluoksniai.

Atspausdintas laikiklis

.STL lentynėlių laikiklis

Kuro Kamščio gamyba

Iškilo tokia problema, jog Velnias žino kur- pasimetė traktoriaus kuro bako kamštis. O kadangi, turiu visko ko jam reikia pasigaminti, tad būtent tai ir nusprendžiau padaryti. Žinoma kilo šiokia tokia problema, dėl išmatavimų- sriegis nestandartinis, jo žingsnis 6.5mm, diametras 66mm. Tai teko kiek pavargti braižant su Fusion360 programa.
Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į nauda- viskas pavyko. Na o dabar kiek vizualizacijos:
3D maketas programoje:

Jau kiek ir išmurzintas (dėl to kaltas matavimas :D), tačiau atspausdintas tiklsiai, kokio reikėjo.

Beliko tik smulmybės- tai yra kamščio parametrai:
sriegio matmenys, kaip ir pasakiau M66x6.5,
„garlavynos“ diametras 84mm,
gylis: 43mm.

Be to šiam kašmščiui pagaminau ir vožtuvą:

Vožtuvo galvutės diametras 10mm.
spyruoklės prispaudimo sriegis M12x1.75.
Vožtuvo spyruoklės sriegis prisukamas su 6mm šešiakampiu raktu.

Taip pat vienas esminių dalykų, kurių nepaminėjau šis kamštis ir jo vožtuvas spausdinti buvo iš ABS plastiko, kurio:
sluoksnio aukštis 0.3mm,
liejimo temperatūra +225C.
Liejimo antgalio diametras 0.4mm.

.STL 2 kamščiai ir vožtuvas